International news within the industry of mining and metal, Jan, 23 2019
Latest News

Storsatsning på automatisering av pappershantering i Gävle hamn

Published by
Simon Matthis - 24 Aug 2018

Gävle blir förmodligen den första hamnen i världen med ett automatiserat höglager för hantering av pappersrullar. Anläggningen kommer inrymmas i en 10 000 kvadratmeter stor och 25 meter hög byggnad, som kommer lasta papper i containrar för vidare sjötransport ut i världen.

– Det här är ännu en investering som stärker hamnens konkurrenskraft och stora betydelse för regionens pappersindustri. Volymerna i hamnen har ökat kraftigt, och när nu också containerterminalen fördubblar sin kapacitet, så tar vi viktiga steg mot fortsatt stark tillväxt, säger Gävle Hamns VD Fredrik Svanbom.

Det är kommunägda Gävle Hamn AB som svarar för investeringen, för att sedan under 30 år hyra ut den till hamnoperatören Yilport. Avtalet parterna emellan skrevs under idag, den 23 augusti.

– Det är det mycket produktiva samarbetet med Gävle Hamn som möjliggör den här viktiga och för hamnar helt unikasatsningen. Tillsammans möter vi den urstarka svenska pappersindustrins behov med den mest effektiva lösning som finns, konstaterar Yilport Nordics marknadschef Håkan Bergström.

Pappersprodukterna kommer till det nya höglagret med tåg och hanteras sedan av automatiserade traverser för lagring med hög densitet och med minimal risk för skador. Systemet består också av ett nätverk av horisontella transportörer som flyttar rullarna autonomt till respektive container. Anläggningen byggs i direkt anslutning till containerhamnen, för kortast möjliga transport till kaj och lastning på fartygen.

Anläggningens kapacitet uppgår till 500,000 ton årligen.

Since the completion of the first test shipments in July 2018, Rio Tinto increased the number of autonomous tours along the Groups iron ore lines in Western Australia in a controlled manner. Now, Rio Tintos trains have travelled over one million kilometres completely autonomously. Photo credit: Rio Tinto company
Since the completion of the first test shipments in July 2018, Rio Tinto increased the number of autonomous tours along the Groups iron ore lines in Western Australia in a controlled manner. Now, Rio Tintos trains have travelled over one million kilometres completely autonomously. Photo credit: Rio Tinto company

The world's first mining-related railway network for autonomous trains was opened

"improves productivity"

The mining company Rio Tinto's AutoHaul ™ program, which is expected to cost $ 940 million, is...